© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

 

Privacy verklaring

Verwerking van uw persoonlijke gegevens door www.spaandermanlicht.nl, worden op een zeer zorgvuldige manier door ons behandeld. SpaandermanLicht is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw gegevens en zal er op toezien dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Doeleinden
SpaandermanLicht gebruikt de gegevens die via www.spaandermanlicht.nl verzameld zijn om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van onze produkten en diensten.
Recht van verzet

Indien u geen prijs stelt op aanbiedingen (Direct Marketing, Telemarketing en e-mailmarketing), stuurt u hiervoor een brief, voorzien van uw persoonsgegevens naar:
SpaandermanLicht
Latensteinseweg 21
4005 EG Tiel


Leeg01 Leeg02 ESA energy Ludwig ESA lux Leeg03 Leeg04

SpaandermanLicht (ESA LUX) 2009 - 2014 © | 2baMacBright BV | Privacy | Powered by SiteSpirit